Vitajte na stránke netesnosti.informacie.sk
Naposledy aktualizované dňa 6.2.2024
Garantom obsahu je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC
 

 

Vážení obchodní partneri, zákazníci, zástupcovia inštitúcii,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že s cieľom vytvoriť predpoklady pre zvyšovanie kvality našich služieb a zjednodušenie obchodných vzťahov sa spoločnosť Ing. Peter Žúbor, ŠKS Piešťany rozhodla spojiť svoje ďalšie pôsobenie so spoločnosťou TÜV Thüringen Slovakia s.r.o, so sídlom Piaristická 1379/2, SK-949 24 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53194659.

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa Vašim partnerom v oblasti školenia NDT pracovníkov a konzultácií v otázkach nedeštruktívneho testovania stáva spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste všetku korešpondenciu týkajúcu sa školiacej činnosti našej spoločnosti Ing. Peter Žúbor ŠKS Piešťany adresovali na spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o., e-mail: vzdelavanie@tuv-thueringen.sk, alebo info@tuv-thueringen.sk

V prípade akýchkoľvek otázok či podnetov sme Vám samozrejme naďalej k dispozícii na pôvodných miestach, na rovnakých kontaktných adresách a zostávajú v platnosti aj všetky kontakty na našich zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Ing. Peter Žúbor, v.r.

 


 

Dôležité info

V súvislosti s dôsledným plnením Vyhlášky o GDPR (Vyhláška o ochrane osobných údajov) sa prepracoval priečinok ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKOV.
Všetky staré údaje boli k termínu 1.7.2019 (ako bolo avizované) odstránené a nahradené novými údajmi od jednotlivých NDT LT pracovníkov.
Ďalšie INFO o spôsobe nahradenia stávajúcich údajov o firmách novými údajmi prinesieme čoskoro.

ŠKS Piešťany v rokoch 2020-2021


Informácie pre všetkých,

 

  • čo sa zaujímajú o problematiku vodného zákona
  • čo sa zaujímajú o kontroly technického stavu a skúšky tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
  • čo potrebujú nájsť kontakt na firmy vykonávajúce kontrolu technického stavu a skúšky tesnosti
  • čo hľadajú zoznam pracovníkov certifikovaných na defektoskopické práce súvisiace s kontrolou technického stavu a so skúškami tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
  • čo potrebujú zistiť či overiť platnosť certifikátov defektoskopických pracovníkov
  • čo potrebujú získať bližšie informácie o kontrole objektov na nebezpečné látky
  • čo hľadajú zaujímavosti z oblasti ropných nálezísk na Slovensku

 


Garantom obsahu stránok www.netesnosti.informacie.sk je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC