Vitajte na stránke netesnosti.informacie.sk
Naposledy aktualizované dňa 6.2.2024
Garantom obsahu je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC
 

Prehlásenie Ing. P. Žúbora, NDT LT ABC 3.st., vedúceho pracovníka spoločnosti

Priority potrieb spoločnosti sú jasne definované a my ich potrebujeme naplniť. Veľkú časť z nich diktuje prostredie, v ktorom ŠKS Piešťany pôsobí. V prvom rade musíme vziať do úvahy náročnú situáciu na trhu NDT pre všetky defektoskopické metódy. Zrýchliť chceme pri dosahovaní cieľov určovaných našimi zákazníkmi a v zlepšovaní výsledkov; potrebujeme zvládať náročné prostredie trhu a byť efektívnejší. Ceny NDT činností sa znižujú a takými ešte pár rokov ostanú, konkurencia rastie. Toto je základný rámec. Aby sme sa pohli dobrým smerom, musíme čerpať zo sebaistoty vychádzajúcej z dobrých výsledkov, ktoré sme dosiahli od roku 1977 až doteraz.

ŠKS Piešťany sa za roky pôsobenia na defektoskopickom trhu významne rozvinula a dosiahla výborné výsledky. Značný pokrok sme zaznamenali v kvalite vzdelávania odborníkov NDT LT, v konzultačnej činnosti, ale i vo výrobe prístrojov pre skúšanie tesnosti, prioritne pre metódu C.3 podľa EN 1779. To nám dáva dôveru v to, že dokážeme čeliť výzvam. Jednou z najväčších priorít je rozhodne kvalitné uplatňovanie EN 9712 v praxi. Urobíme všetko pre to, aby sme naše projekty dokončili včas a kvalitne. Je to náročná úloha pre nás všetkých, ale verím, že sme nastavili dobré podmienky pre realizáciu pre odberateľov a že máme všetky schopnosti potrebné na to, aby sme všetky úlohy zvládli. Stále sa musíme snažiť o excelentnosť a o vynikajúce výsledky. To je jediný spôsob, ako dať spoločnosti vyššiu hodnotu. Ocenia ju všetci – účastníci kurzov, zákazníci, SSNDT a ktokoľvek iný. Moje posolstvo teda je: Zostaneme sústredení na naše priority a nenecháme sa rozptyľovať tým, čo sa odohráva v pozadí. Výsledky uvidíme neskôr, nateraz vieme, kam smerujeme. V kolektíve NDT pracovníkov pracujúcich v oblasti petrochemického priemyslu a v ekologických službách sme si s mnohými kolegami – spolupracovníkmi vytvorili priateľský vzťah. Čo by som chcel zdôrazniť z pozície vedúceho pracovníka ŠKS Piešťany? Vzhľadom na vývoj trhu a našej situácie, kedy sme pod veľkým tlakom, nastal moment, v ktorom musíme ukázať kto sme, čo dokážeme, a to jasne a rozhodne. Viem, že to dokážeme, pretože poznám hodnotu spoločnosti a všetkých svojich spolupracovníkov a partnerov. Urobíme všetko pre to, aby sme ukázali, kto sme. Spolu ideme ďalej.