Vitajte na stránke netesnosti.informacie.sk
Naposledy aktualizované dňa 6.2.2024
Garantom obsahu je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC
 

Vákuové komôrky

Aktuálna ponuka

VK pre preplátované zvarové spoje (pdf, 223kB)

Akékoľvek tvary vákuových komôrok pre Vašu potrebu zhotoví ŠKS Piešťany.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.SKÚŠANIE TESNOSTI ZVAROV SA NAJČASTEJŠIE VYKONÁVA POMOCOU VÁKUOVÝCH KOMÔROK

Jedná sa o lokalizačnú skúšku tesnosti s použitím penivého roztoku v prostredí vákua v uzavretej vákuovej komôrke.

Metóda skúšania tesnosti pomocou vákuových komôrok je popísaná v norme EN 1593:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúška netesnosti. Bublinková skúšobná metóda, článok 9.2.2.

Vlastnosti skúšobnej metódy pomocou vákuových komôrok sú popísané v EN 1779:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie tesnosti. Kritéria na voľbu metód a postupov, tabuľka A.2, metóda C.3. Rozhodujúcim kritériom je minimálny detekovateľný únik, ktorý je : qn~10-3 Pam3s-1.

Firma ŠKS Piešťany, IČO 30750555, ponúka kompletný sortiment pomôcok pre skúšku tesnosti pomocou vákuových komôrok:

  • komôrky pre skúšanie tesnosti rovinných tupých zvarov, vyhotovenie štandard, max i mini
  • komôrky pre skúšanie tesnosti kútových tupých zvarov vnútorných a vonkajších
  • komôrky pre skúšanie tesnosti rohových tupých zvarov vnútorných a vonkajších
  • komôrky pre skúšanie tupých zvarov na nádržiach s definovaným zakrivením
  • atypické vyhotovenie vákuových komôrok podľa želania zákazníka
  • upravené vákuové vývevy určené pre vytváranie vákua vo vákuových komôrkach
  • vákuové ventily kombinované pre pripojenie a zavzdušňovanie vákuových komôrok
  • penivé roztoky atestované (včítane bezpečnostných kariet)
  • príslušenstvo : dosky s umelými netesnosťami, vákuové hadice, tesnenia, náhradné diely atď.

 

Dispozícia skúšky tesnosti pomocou vákuovej komôrky

Dispozícia skúšky tesnosti pomocou vákuovej komôrky

Vákuové komôrky ploché na kontrolu tesnosti tupých rovinných zvarov s ručným ventilom

Vákuové komôrky ploché na kontrolu tesnosti tupých rovinných zvarov s ručným ventilom

Rôzne vyhotovenia vákuových komôrok

Rôzne vyhotovenia vákuových komôrok;
sme schopní vyrobiť akúkoľvek vákuovú komôrku podľa požiadaviek odberateľa

Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti tupých zvarov zvnútra nádrže

Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti tupých zvarov zvnútra nádrže;
nádrž s priemerom 3 m (typ BENKALOR)
Zaoblenie prísavnej plochy je možné upraviť podľa požiadaviek odberateľa.

Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti kútových zvarov

Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti kútových zvarov, napr. na veľkoobjemových nádržiach na ropné produkty.
Uhol prísavných plôch je možné upraviť podľa požiadaviek odberateľa.

Rôzne vyhotovenia vákuových vývev pre vákuové komôrky

Rôzne vyhotovenia vákuových vývev pre vákuové komôrky.

Sortiment pomôcok ku skúšaniu zvarov s vákuovými komôrkami

Sortiment pomôcok ku skúšaniu zvarov s vákuovými komôrkami.

Vákuová komôrka

Vákuová komôrka

Vákuová komôrka

Vákuová komôrka


Vákuové komôrky a príslušenstvo (pdf, 1.42MB)