2009 - Seminár NDT-LT a nové informácie


Dokumenty na stiahnutie

Zoznam účastníkov seminára (*.doc, 165 KB)

Príspevky účastníkov

Doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.
prezident ČNDT, Praha

Pozdravný prejav prezidenta ceskej spolocnosti pri príležitosti 5. odborného seminára NDT – LT. Prognózy vývoja DEFEKTOSKOPIE – úvaha (*.pps,1.57MB)

RNDr. Martin Hyčko
SIŽP, Bratislava

Uplatňovanie požiadaviek vodného zákona v kontrolnej a preventívnej činnosti zložiek Slovenskej inšpekcie životného prostredia (*.doc,152kB)

Ing. Jiří Kaisler
Hydroprojekt, Praha

Spracovanie noriem z oblasti vodného hospodárstva; práca na revízii normy 75 3415 Objekty pro skladování a manipulaci s ropnými látkami (*.doc, 118kB)

Ing. Pavol Radič
VÚZ – PI SR CERTIWELD, Bratislava

Certifikácia systémov kvality certifikačným orgánom so zameraním na defektoskopiu a zváranie (*.pdf, 170kB)

Ing. Jiří Svoboda
TMV SS , Praha

Nové termovízne kamery pre diagnostiku LT - prístroje firmy FLIR Systems (*.pdf, 1.22MB)

Ing. Peter Žúbor
ŠKS, Piešťany

Meranie tesnosti nádrží a potrubí s korekciou tlaku na teplotu skúšobného plynu (*.doc, 9.22MB)

Ing. Libor Keller
TSI System, Brno

Priemyselná ultrazvuková diagnostika. Predstavenie prístrojov ULTRAPROBE (*.pdf, 2.13MB)

Ing. Ladislav Hlinica
SPP Eustream (Preprava)

Zisťovanie netesností v oblasti plynárenského priemyslu so zameraním na prepravu plynu (*.pps, 2.67MB)

Ing. Andrej Kučík
SlovCert, Bratislava

Skúsenosti s nasadením vodíkového hľadača netesností v praxi (*.pps, 6.59MB)

Emil Ciprian
NITRATEST, Nitra

Poznámky ku kúškam vodotesnosti a tesnosti potrubí na nebezpečné látky (*.doc, 81.5kB)

Ing. Pavol Kučík
SlovCert, Bratislava

Možnosti kontroly stavu tesnosti a korózneho opotrebovania rozvodov teplej vody v zemi (*.pps, 69.5MB)

Ing. Milan Zaťko
Energoservis, Chomutov, pracovisko Bratislava

Problematika správneho určenia korózneho úbytku materiálu (*.ppt, 1.78MB)

Ing. Peter Žúbor, PhD.

Aplikácia metód nedeštruktívneho skúšania v záverečných prácach študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na STU MtF v Trnave (*.pdf, 789kB)

 

Fotografie účastníkov semináraJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

PozvánkyJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Zo semináruJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Zo zákulisiaJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325