Kurz NDT B2

Dňom 31. augusta 2020 pokračuje ŠKS Piešťany vo svojej práci kvalifikačným kurzom NDT B 2. stupeň.
Bližšie info: netesnosti@netesnosti.informacie.sk


 

Dôležité info


V súvislosti s dôsledným plnením Vyhlášky o GDPR (Vyhláška o ochrane osobných údajov) sa prepracoval priečinok ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKOV.
Všetky staré údaje boli k termínu 1.7.2019 (ako bolo avizované) odstránené a nahradené novými údajmi od jednotlivých NDT LT pracovníkov.
Ďalšie INFO o spôsobe nahradenia stávajúcich údajov o firmách novými údajmi prinesieme čoskoro.


ŠKS Piešťany v rokoch 2018-2019


Informácie pre všetkých,

 

  • čo sa zaujímajú o problematiku vodného zákona
  • čo sa zaujímajú o kontroly technického stavu a skúšky tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
  • čo potrebujú nájsť kontakt na firmy vykonávajúce kontrolu technického stavu a skúšky tesnosti
  • čo hľadajú zoznam pracovníkov certifikovaných na defektoskopické práce súvisiace s kontrolou technického stavu a so skúškami tesnosti na objektoch na nebezpečné látky
  • čo potrebujú zistiť či overiť platnosť certifikátov defektoskopických pracovníkov
  • čo potrebujú získať bližšie informácie o kontrole objektov na nebezpečné látky
  • čo hľadajú zaujímavosti z oblasti ropných nálezísk na Slovensku

 


Garantom obsahu stránok www.netesnosti.informacie.sk je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325