Prehlásenie Ing. P. Žúbora, NDT LT ABC 3.st., vedúceho pracovníka spoločnosti


Priority potrieb spoločnosti sú jasne definované a my ich potrebujeme naplniť. Veľkú časť z nich diktuje prostredie, v ktorom ŠKS Piešťany pôsobí. V prvom rade musíme vziať do úvahy náročnú situáciu na trhu NDT pre všetky defektoskopické metódy. Zrýchliť chceme pri dosahovaní cieľov určovaných našimi zákazníkmi a v zlepšovaní výsledkov; potrebujeme zvládať náročné prostredie trhu a byť efektívnejší. Ceny NDT činností sa znižujú a takými ešte pár rokov ostanú, konkurencia rastie. Toto je základný rámec. Aby sme sa pohli dobrým smerom, musíme čerpať zo sebaistoty vychádzajúcej z dobrých výsledkov, ktoré sme dosiahli od roku 1977 až doteraz.

ŠKS Piešťany sa za roky pôsobenia na defektoskopickom trhu významne rozvinula a dosiahla výborné výsledky. Značný pokrok sme zaznamenali v kvalite vzdelávania odborníkov NDT LT, v konzultačnej činnosti, ale i vo výrobe prístrojov pre skúšanie tesnosti, prioritne pre metódu C.3 podľa EN 1779. To nám dáva dôveru v to, že dokážeme čeliť výzvam. Jednou z najväčších priorít je rozhodne kvalitné uplatňovanie EN 9712 v praxi. Urobíme všetko pre to, aby sme naše projekty dokončili včas a kvalitne. Je to náročná úloha pre nás všetkých, ale verím, že sme nastavili dobré podmienky pre realizáciu pre odberateľov a že máme všetky schopnosti potrebné na to, aby sme všetky úlohy zvládli. Stále sa musíme snažiť o excelentnosť a o vynikajúce výsledky. To je jediný spôsob, ako dať spoločnosti vyššiu hodnotu. Ocenia ju všetci – účastníci kurzov, zákazníci, SSNDT a ktokoľvek iný. Moje posolstvo teda je: Zostaneme sústredení na naše priority a nenecháme sa rozptyľovať tým, čo sa odohráva v pozadí. Výsledky uvidíme neskôr, nateraz vieme, kam smerujeme. V kolektíve NDT pracovníkov pracujúcich v oblasti petrochemického priemyslu a v ekologických službách sme si s mnohými kolegami – spolupracovníkmi vytvorili priateľský vzťah. Čo by som chcel zdôrazniť z pozície vedúceho pracovníka ŠKS Piešťany? Vzhľadom na vývoj trhu a našej situácie, kedy sme pod veľkým tlakom, nastal moment, v ktorom musíme ukázať kto sme, čo dokážeme, a to jasne a rozhodne. Viem, že to dokážeme, pretože poznám hodnotu spoločnosti a všetkých svojich spolupracovníkov a partnerov. Urobíme všetko pre to, aby sme ukázali, kto sme. Spolu ideme ďalej.

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325