www.netesnosti.informacie.sk 
 


Norma STN EN ISO 9712:2012 Nedeštruktívne skúšanie - Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania

Čl. 7.4 Požiadavky na kvalitu zraku - všetky stupne

Kandidát musí predložiť písomný doklad o uspokojivej kvalite zraku v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:
a) videnie na blízko musí umožniť čítať minimálne Jaegerov test číslo I alebo text písaný písmom Times Roman N 4,5 alebo ekvivalentné písmená (s veľkosťou 1,6 mm) vo vzdialenosti nie menej ako 30 cm jedným okom alebo oboma očami, buď s korekciou alebo bez korekcie;
b) farebne videnie musí byť dostačujúce na to, aby kandidát rozoznal a odlíšil kontrast medzi farbami alebo odtieňmi sivej, používanými v príslušnej metóde NDT podľa špecifikácie zamestnávateľa.
Certifikačný orgán môže zvážiť nahradenie požiadaviek v a) primeranou zhodnou alternatívou.
V nadväznosti na certifikáciu, skúšky zrakovej ostrosti sa musia vykonávať raz ročne a overovať zamestnávateľom.

Tu nájdete jednoduchú kontrolu zraku.

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2017.10.05 Seminár NDT LT Piešťany - Nové metódy pomocou He

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 20.12. 2017