www.netesnosti.informacie.sk 
 


Norma STN EN ISO 9712:2012 Nedeštruktívne skúšanie - Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania

Čl. 7.4 Požiadavky na kvalitu zraku - všetky stupne

Kandidát musí predložiť písomný doklad o uspokojivej kvalite zraku v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:
a) videnie na blízko musí umožniť čítať minimálne Jaegerov test číslo I alebo text písaný písmom Times Roman N 4,5 alebo ekvivalentné písmená (s veľkosťou 1,6 mm) vo vzdialenosti nie menej ako 30 cm jedným okom alebo oboma očami, buď s korekciou alebo bez korekcie;
b) farebne videnie musí byť dostačujúce na to, aby kandidát rozoznal a odlíšil kontrast medzi farbami alebo odtieňmi sivej, používanými v príslušnej metóde NDT podľa špecifikácie zamestnávateľa.
Certifikačný orgán môže zvážiť nahradenie požiadaviek v a) primeranou zhodnou alternatívou.
V nadväznosti na certifikáciu, skúšky zrakovej ostrosti sa musia vykonávať raz ročne a overovať zamestnávateľom.

Tu nájdete jednoduchú kontrolu zraku.

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

Ing. Peter Žúbor, NDT LT ABC 3.st., ŠKS Piešťany, napsáno pro NDT Welding Bulletin, Prague

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 11.4. 2017