www.netesnosti.informacie.sk 
 


Untitled Document

Zoznam prieskumných území platných k 1. januáru 2002

Číslo: 23/2002-3w

Názov prieskumného územia
vyhradený nerast

Držiteľ prieskumného územia

Rozloha v km2

Doba platnosti rozhodnutia

Vyznačenie zmien

Viedenská panva
ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

1453,1

05.12.2001

zmena - predĺženie platnosti

Viedenská panva – juh

ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

191,0

05.05.2003

zmena - predĺženie platnosti

Košická kotlina – východ ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

67,3

17.06.2003

zmena - predĺženie platnosti

Bajerovce

ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

150,8

22.04.2003

zmena - predĺženie platnosti

Miková

ropa a horľavý zemný plyn

SPP, š.p., OZ - VVNP, Bratislava

8,1

10.06.2005

zmena - predĺženie platnosti

Koròa

ropa a horľavý zemný plyn

SPP, š.p., OZ – VVNP, Bratislava

154,6

12.09.2004

zmena č. 1 rozšírenie

zmena - predĺženie platnosti

Jarabá

Au, polymetalické rudy

EnviGeo, spol. s r.o., Banská Bystrica

6,3

14.04.2002

-

Horná Lehota

Au, Ag, Sb rudy

Prvá Kanadsko – Slovenská banská spoločnosť, spol. s r.o., Banská Bystrica

6,1

14.05.2002

-

 

Šivetice

keramické íly

Druhá Slovenská kaolínová spoločnosť spol. s r.o., Košice

1,5

14.04.2002

-

Michalová

živce

Kerko, a.s., Košice

6,4

14.04.2002

-

Kežmarok

ropa a horľavý zemný plyn

VVNP, spol. s r.o., Bratislava

791,8

28.12.2002

-

Žarnov

blokovo dobývateľné a leštiteľné vápence

Montana, spol. s r.o., Košice

2,0

14.10.2002

-

Hnilec

živce

Novoker, a.s., Lučenec

0,89

19.05.2002

-

Bardejov

ropa a horľavý zemný plyn,

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Slogold - Slovakia, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

453,5

24.09.2003

-

Kremnica – okolie

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Kremnica – Gold, a.s., Banská Bystrica

59,72

23.06.2002

zmena č. 1 – zmenšenie

zmena č. 2 – zmenšenie

Námestovo

ropa a horľavý zemný plyn,

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Slogold – Slovakia, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

327,6

28.07.2003

-

Turzovka

ropa a horľavý zemný plyn,

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Slogold – Slovakia, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

320,9

19.08.2003

 

Medzibrod

Au, Sb rudy

EnviGeo, spol. s r.o., Banská Bystrica

27,5

28.12.2002

-

Kráľovský Chlmec

ropa a horľavý zemný plyn

Maseva Gas, spol. s r.o., Košice

849,7

03.09.2002

-

Východoslovenská nížina I.

ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

1359,8

21.07.2003

-

Brehov

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy, živce

RNDr. Obernauer, CSc., Bratislava

1,8

03.03.2002

-

Šajdíkove Humence

sklárske a zlievárenske piesky

Ing. Maljkovič – JUMA, Bratislava

4,0

30.03.2002

-

Pukanec

Au – Ag rudy

Golden Regent Resources – Slovakia, spol. s r.o., Banská Bystrica

2,4

25.04.2004

-

Prešov – Vyšné žliabky

kamenná soľ

Solivary, a.s., Prešov

1

25.04.2004

zmena

Tomášovce

keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce

Kerko, a.s., Košice

3,96

25.04.2003

-

Rudník

živce

Kerko, a.s., Košice

0,8

19.06.2002

-

Radošina

kovy a prvky vzácnych zemín, živce, sľuda, kremeò

Kaorud, spol. s r.o., Košice

4,15

18.12.2003

-

Beckov – Zelená voda

termálne podzemné vody

Adrea Slovakia, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

4,8

25.09.2004

zmena – rozšírenie

Vígľašská Huta – Kalinka

Au rudy

Rhodes Slovakia, spol. s r.o., Rajecké Teplice

26,34

04.10.2004

-

Radošina

kovy, vzácne zeminy, živce, sľuda, kremeò

Kaorud, spol. s r.o., Košice

4,153

18.12.2003

-

Chorváty

vápenec

Betox, spol. s r.o., Košice

0,499

12.06.2005

-

Hnilec

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Geo, spol. s r.o., Nitra

0,94

11.07.2005

-

Hnúšťa

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Dom Steiner, spol. s r.o., Bratislava

 

19.07.2005

-

Kamienka

minerálna stolová voda

Montana, spol. s r.o., Košice

0,992

13.08.2005

-

Kokava nad Rimavicou

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Dom Steiner, spol. s r.o., Bratislava

18,5

23.07.2005

-

Čierny Balog

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Dom Steiner, spol. s r.o., Bratislava

2,89

04.09.2005

-

Hloža - Podhorie

vápenec

Považská cementáreò, a.s., Ladce

0,3

01.10.2005

-

Cífer

horľavý zemný plyn

E Invest Slovakia, spol. s r.o., Bratislava

21,2

05.11.2005

-

Fiľakovo

minerálne stolové vody

Rhodes - Slovakia, spol. s r.o., Rajecké Teplice

0,0866

20.11.2005

-

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

Ing. Peter Žúbor, NDT LT ABC 3.st., ŠKS Piešťany, napsáno pro NDT Welding Bulletin, Prague

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 11.4. 2017