www.netesnosti.informacie.sk 
 


Nový ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKOV

Držitelia certifikačných preukazov podľa STN EN 473 z odboru netesností (LT) a ďalších odborov NDT, potrebných k posudzovaniu technického stavu objektov na nebezpečné látky.

Prehľad metód:

N   METÓDA
Nedeštruktívne skúšanie - skúšanie bez porušenia
OZNAČENIE
1. Skúšanie netesností LT A B C
Leak testing
2. Vizuálna kontrola VT
3. Meranie hrúbok ultrazvukovým hrúbkomerom UTT
4. Kapilárne skúšanie PT
5. Magnetické práškové skúšanie MT
6. Skúšanie prežarovaním RVT
7. Skúšanie ultrazvukom UT
8. Skúšanie vírivými prúdmi ET
9. Skúšanie akustickou emisiou AT


Vysvetlivka ku kódu LT A B C:
A - základné vedomosti, B - tlakové metódy, C - metódy skúšobného plynu

Priezvisko, Meno, Titul Metóda - certifikát
Antoš Stanislav
mobil: +420 606 719 640
LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV, UTT, VT 2
Bačovčin JánVT 2
Baník MiroslavLT AB 1
Bashiera PatrikLT AB 1, UTT
Beňo Igor
ACIS spol. s r.o.
oddelenie výstavby
tel: +421 2 4020 6680
fax: +421 2 4020 6633
mobil: +421 903 225153
e-mail: beno@acis.sk
LT AB 2 TÜV, LT AB 2 PZ, IWT, PT 2, UTT, VT 2 TÜV, VT 2 PZ
Beňo Pavol
mobil: +421 903 404 468
LT ABC 2 + PED
Beňo Pavol, ml.
mobil: +421 903 404 468
LT ABC 2 + PED
Beňo Peter
mobil: +421 903 404 468
LT ABC 2, VT 2 + PED
Bukovský Peter
CASSPOS a.s., závod ZEST
Továrenská 6
071 11 Michalovce
mobil : +421 903 634 235, +421 903 511 418
LT AB 2
Ciprian EmilLT AB 2, UTT, VT 2, Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 16 vyhlášky č.508/2009 Z.z.
Cseh Július
mobil: +421 908 734 306
LT AB 2, VT 2, VT ThP 2, VTZ plyn SPP, VTZ plyn EIC, VTZ tlak EIC, TZ, OPZ
Čigaš MariánLT AB 2, UTT, VT 2, Zvárač termoplastov - cert. 1, Zvárač termoplastov - cert. 2
Dúbravka TomášLT AB 1, UTT, VT 2
Farkaš Eugen
mobil: +421 907 715 269
LT AB 2, VT 2 + PED, VT ThP 2, PT 2, OP PZ 1, OP PZ 2, OP VTZ tlak
Fedák JozefLT AB 1
Gallus Dušan
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, MT 2 + PED, PT 2 + PED, VT 2 + PED
Gangur Juraj
mobil: +421 903 404 468
ET 2, MT2, PT2, UT2, VT2
Guspan Štefan, Ing.PT 2
Hámornyik Pavol, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2
Hlinica Ladislav, Ing.LT AB 2, PT 2, VT 2, VT 2 ThP, PZ A, PZ A príloha, PZ A aktualizácia, VTZ plyn SPP, VTZ plyn EIC, VTZ tlak EIC, IBP školiteľ, kontrolór hasiacich prístrojov
Hoger Richard, Ing.
Štiavnička 211/48
Podbrezová 97681
mobil: +421 903 043 317
LT ABC 2, ET 2
Homola Arpád
mobil: +421 903 404 468
LT ABC 2
Horváth Michal, Mgr.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2
Hudec LadislavOdborný pracovník tlakových nádob hnacích vozidiel, Odborný pracovník plynových zariadení, Odborný pracovník tlakových zariadení
Hudec RomanUTT, VT 2
Humeňaj Jozef
Komenského 39
040 01 Košice
mobil : +421 907 611 968
LT AB 2, UTT, VT 2
Chaloupka AndrejLT AB 2
Chochoľak Štefan
CHMS, s.r.o.
Komenského 2888/111
069 01 Snina
mobil :+421 903 676 984, +421 911 676 984
tel./fax : 057 / 762 1009
LT AB 2, UTT, VT 2
Jančík Jozef
Pltnícka ul. č. 313
013 13 Varín
mobil: +421 905 448 084
LT AB 2
Kabina Gabriel
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
PT 2
Kižík Miloš, Ing.
Družstevná 505
072 22 Strážske
mobil: +421 910 999 733
LT AB 2
Klinčok Vladimír, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, LT C 2
Kosorín Juraj
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, UTT, VT 2
Kováčik Peter
Raková 1456
023 51 Raková
mobil: +421 904 701 625
LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV
Kováčik Róbert
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
MT 2 + PED, PT 2 + PED, VT 2 + PED
Krajčovič MiroslavMT 2 + PED
Kuba Miroslav
CASSPOS a.s., závod ZEST
Továrenská 6
071 11 Michalovce
mobil : +421 903 634 235, +421 903 511 418
PT 2, UT 2, VT 2
Kupča Jozef
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
VT 2
Kurkin Michal, RNDr., PhD.
mobil : 0903411757
e-mail : info@geodyn.sk
LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV
Lech IgorLT AB 2, UTT, VT 2
Lelkes Július
mobil: +421 905 585 597
LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV, UTT PZ, UTT TÜV, VT 2 PZ, VT 2 TÜV
Majer Marián
mobil: +421 903 696 591
LT AB 2, LT AB 2 TÜV
Majtán Ivan
mobil : +421 905 253 839
LT AB 2, MT 2, UTT, VT 2
Markotán Ivan
Hlavná 10
980 12 Hrnčiarske Zalužany
mobil: +421 907 484 777
LT AB 2
Marušinec Miroslav, Ing.LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV, UTT, VT 2, UT 1
Mazel David, Mgr.
Testing Lab s.r.o.
Šmahova 111c
627 00 Brno
tel: +420 774 421 299
LT AB 2
Mičko FrantišekLT AB 2, UTT, VT 2
Mičko MartinUTT
Michalech MariánUTT, Osvedčenie o skúškach zvárača
Michalko Milan, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, VT 2
Mikitka Vladimír, Ing.
Chemko Light Stabilizers, s.r.o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske
mobil: +421 0915 184 071
LT AB 2
Minár Jozef
951 02 Dolné Obdokovce 332
okres Nitra
mobil: +421 905 622 381
LT AB 2, UTT, VT 2
Mitro LadislavVT 2
Nízl Miroslav, Ing.
mobil: +421 903 404 468
LT ABC 2, UTT, VT 2
Novodomský Milan, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, UTT, VT 2
Oravec Oliver
SEZAKO Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
tel.: 033 534 4030
mobil: +421 902 312 957
LT AB 2
Ožvoldík Ján, Ing.
mobil: +421 905 704 097
LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV, UTT
Pasternák Ján, Ing.LT AB 1, VT 2
Pavoris Dušan
Ekoslužby Pavoris s.r.o.
053 34 Švedlár 49
mobil: +421 0905 313 721
LT AB 2 a VT 2 str.1, LT AB 2 a VT 2 str.2, UTT str.1, UTT str.2
Pelach Ondrej, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
VT 2
Peštuka Vladimír
SEZAKO Prostějov, s.r.o.
Fanderlíkova 36
796 01 Prostějov
mobil: +420 582 336 366
LT AB 2
Pilát Jozef, Ing.
SEPS, a.s.
Búdkova cesta č. 33
811 04 Bratislava
tel.: 026 824 5720
fax: 026 824 5721
e-mail: office@sepssk.sk
web: www.sepssk.sk
ASI - inžinierske stavby, ASI - plynové zariadenia, Stavebný dozor, OOS - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Súdny znalec - Vodohospodárske stavby a Líniové vedenia a rozvody
Považan Jozef, Mgr.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, LT C 2 PZ, LT C 2 TÜV
Prandorfy Milan, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2
Raček EmilLT AB 2, UTT, VT 2
Rapavý František, Ing.LT AB 2, UTT, VT 2, Oprávnenie pre výkon činnosti Technik korózie a povrchových úprav podľa STN EN ISO/IEC 17024
Ritter Alexander
mobil: +421 903 790 446
LT AB 2
Seman FrantišekLT AB 1
Seneši Richard, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2
Senka MariánPT 2 + PED, RT 2, UT 2
Skyba Karol, Ing.
SEPS, a.s.
Búdkova cesta č. 33
811 04 Bratislava
tel.: 026 824 5720
fax: 026 824 5721
e-mail: office@sepssk.sk
web: www.sepssk.sk
Stavbyvedúci
Šemšák ŠtefanLT AB 2, UTT, VT 2
Šiška Peter, Ing., PhD.
ACIS spol. s r.o.
oddelenie výstavby
tel: +421 2 4020 6680
fax: +421 2 4020 6633
mobil: +421 903 225153
e-mail: siska@acis.sk
LT AB 2, IWE, PT 2, UTT, VT 2
Šoška Anton, Ing.
SEPS, a.s.
Búdkova cesta č. 33
811 04 Bratislava
tel.: 026 824 5720
fax: 026 824 5721
e-mail: office@sepssk.sk
web: www.sepssk.sk
Európsky zváračský inžinier, Osvedčenie metrológia, Obsluha analyzátora ARC-MET 930 SP, VÚSAPL
Štefánek Peter, Ing.
SEPS, a.s.
Búdkova cesta č. 33
811 04 Bratislava
tel.: 026 824 5720
fax: 026 824 5721
e-mail: office@sepssk.sk
web: www.sepssk.sk
LT AB 2, MT 2, RT 2, UT 3 TÜV, PT 3 TÜV, VT 3 TÜV
Švec Ľudovít, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, LT C 2
Tomašov Juraj
Pltnícka č.313
013 13 Varín
mobil : +421 905 448 084
LT AB 1
Tomašov Miroslav
Pltnícka ul. č. 313
013 13 Varín
mobil: +421 0905 448 084
LT AB 2 PZ, LT AB 2 VÚZ, LT AB 2 TÜV, PT 2, MT 2, VTZ, VT 2 TÜV, VT 2 PZ, UT 1, UTT
Tomášov Milan
Pltnícka ul. č. 313
013 13 Varín
mobil: +421 0905 448 084
LT AB 2, UT1, UTT, Osvedčenie o skúškach zvárača
Torda PeterLT AB 2
Tuhý Štefan, Ing.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, LT C 2, PT 2, UTT, VT 2
Ujházy MartinServis proti explozívnych poistiek Metalčík
Valach Branislav
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, LT C 2, PT 2, UTT
Valašík Štefan
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2, PT 2
Vilček Štefan
Budapeštianska 26
040 13 Košice
mobil: +421 905 256 945
LT AB 2, UTT, VTZ plyn, VTZ tlak, VTZ tlak OP
Volšík Gabriel, Ing., MSc.
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
VT 2
Vrbica Jozef
mobil: +421 903 454 939
LT AB 2 PZ, LT AB 2 TÜV, UTT PZ, UTT TÜV, VT 2 PZ, VT 2 TÜV, Servis proti explozívnych poistiek Metalčík
Vrbica Tomáš
mobil: +421 903 454 939
VT 2 PZ, VT 2 TÜV, Servis proti explozívnych poistiek Metalčík
Vytřísal Ján, Ing.
SEPS, a.s.
Búdkova cesta č. 33
811 04 Bratislava
tel.: 026 824 5720
fax: 026 824 5721
e-mail: office@sepssk.sk
web: www.sepssk.sk
TI SR Riadenie opráv, TI SR Odborný pracovník, TI SR Revízny technik, TI SR Riadenie prác
Waclawik JiříLT AB 2
Wrzecionko MilanLT AB 2 PZ, LT C 2 PZ, UTT PZ, VT 2 PZ, TÜV - LT ABC 2, UTT, VT 2
Záhorský Róbert
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: 036 638 3140
mobil: +421 903 725 089
LT AB 2
Žák JaroslavLT AB 2, UTT, VT 2, ISO 16852
Žipaj AndrejVT 2
Žúbor Peter, Ing.LT ABC 3 PZ, LT ABC 3 VÚZ, LT ABC 3 TÜV, MT 2 PZ, UTT PZ, VT 2 PZ, MT 2 TÜV, UT 1 TÜV, VT 2 TÜV, Osvedčenie spôsobilosti školiaceho strediska
Žúbor Peter, Ing., PhD.
INWELD CONSULTING, s.r.o.
Študentská 30
917 01 Trnava
tel: +421 905 287 226
fax: +421 33 73 01615
LT ABC 2 + PED, LT ABC 2 + PED TÜV, PT 2, UTT, VT 2 PZ, VT 2 TÜV


Certifikačné orgány pre personál NDT

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR,
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT

http://www.vuz.sk/www/UserFiles/File/Certifikaty/zoznam_osob_s_cert_EN.pdfPRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.,
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu NDT

http://www.pzvar.sk/zoznam-vydanych-certifikatov-pre-personal-v-nedestruktivnom-skusani-obsahuje-len-aktualne-platne-cerReaktortest s.r.o.,
Átriová 1, 917 02 Trnava
Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu NDT

http://www.reaktortest.sk/download/en473_dc.zipCertifikační sdružení pro personál
Česká Republika

http://www.apccz.cz/Dokumenty/excel/drzitele_101.xlsŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc
Ústredné defektoskopické stredisko železníc
Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania železníc
Nobelova 50, 836 01 Bratislava

http://coonsz.szm.com/download/zoznam.pdfAktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2017.10.05 Seminár NDT LT Piešťany - Nové metódy pomocou He

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 20.12. 2017