www.netesnosti.informacie.sk 
 


Prehlásenie Ing. P. Žúbora, NDT LT ABC 3.st., vedúceho pracovníka spoločnosti

Priority potrieb spoločnosti sú jasne definované a my ich potrebujeme naplniť. Veľkú časť z nich diktuje prostredie, v ktorom ŠKS Piešťany pôsobí. V prvom rade musíme vziať do úvahy náročnú situáciu na trhu NDT pre všetky defektoskopické metódy. Zrýchliť chceme pri dosahovaní cieľov určovaných našimi zákazníkmi a v zlepšovaní výsledkov; potrebujeme zvládať náročné prostredie trhu a byť efektívnejší. Ceny NDT činností sa znižujú a takými ešte pár rokov ostanú, konkurencia rastie. Toto je základný rámec. Aby sme sa pohli dobrým smerom, musíme čerpať zo sebaistoty vychádzajúcej z dobrých výsledkov, ktoré sme dosiahli od roku 1977 až doteraz.

ŠKS Piešťany sa za roky pôsobenia na defektoskopickom trhu významne rozvinula a dosiahla výborné výsledky. Značný pokrok sme zaznamenali v kvalite vzdelávania odborníkov NDT LT, v konzultačnej činnosti, ale i vo výrobe prístrojov pre skúšanie tesnosti, prioritne pre metódu C.3 podľa EN 1779. To nám dáva dôveru v to, že dokážeme čeliť výzvam. Jednou z najväčších priorít je rozhodne kvalitné uplatňovanie EN 9712 v praxi. Urobíme všetko pre to, aby sme naše projekty dokončili včas a kvalitne. Je to náročná úloha pre nás všetkých, ale verím, že sme nastavili dobré podmienky pre realizáciu pre odberateľov a že máme všetky schopnosti potrebné na to, aby sme všetky úlohy zvládli. Stále sa musíme snažiť o excelentnosť a o vynikajúce výsledky. To je jediný spôsob, ako dať spoločnosti vyššiu hodnotu. Ocenia ju všetci – účastníci kurzov, zákazníci, SSNDT a ktokoľvek iný. Moje posolstvo teda je: Zostaneme sústredení na naše priority a nenecháme sa rozptyľovať tým, čo sa odohráva v pozadí. Výsledky uvidíme neskôr, nateraz vieme, kam smerujeme. V kolektíve NDT pracovníkov pracujúcich v oblasti petrochemického priemyslu a v ekologických službách sme si s mnohými kolegami – spolupracovníkmi vytvorili priateľský vzťah. Čo by som chcel zdôrazniť z pozície vedúceho pracovníka ŠKS Piešťany? Vzhľadom na vývoj trhu a našej situácie, kedy sme pod veľkým tlakom, nastal moment, v ktorom musíme ukázať kto sme, čo dokážeme, a to jasne a rozhodne. Viem, že to dokážeme, pretože poznám hodnotu spoločnosti a všetkých svojich spolupracovníkov a partnerov. Urobíme všetko pre to, aby sme ukázali, kto sme. Spolu ideme ďalej.

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2017.10.05 Seminár NDT LT Piešťany - Nové metódy pomocou He

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 20.12. 2017