www.netesnosti.informacie.sk 
 


Linky na videá z Vákuovej techniky a NDT


Leak Testing Bubble method in vacuum SKS Piestany (part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=bmI3DXjB8F0

Leak Testing Bubble method in vacuum SKS Piestany (part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=V89sC3RR_1I

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=bu89bpYOz9U

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=OnX9wX7jrgA

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 3)

https://www.youtube.com/watch?v=2jWt6ocd4oE

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 4)

https://www.youtube.com/watch?v=zl47zmnUeeM

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 5)

https://www.youtube.com/watch?v=QbhDNIUwtKk

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 6)

https://www.youtube.com/watch?v=zeLxTrB_LPg

My Edited Video

https://www.youtube.com/watch?v=wrzs9zPwmeo

Evaporation thin films in high vacuum - 1978 SPŠE Piešťany

https://www.youtube.com/watch?v=QL_xFVwiS5c

Electron beam, experiments, completely 15.2.2008 SPŠE Piešťany

https://www.youtube.com/watch?v=APGzVKkd3l8

Electron beam, experiments, completely news - 15.2.2008 SPŠE Piešťany

https://www.youtube.com/watch?v=lAGPwXa-53A

Popular NDT videos 01 - skúšky zvarových spojov

https://www.youtube.com/watch?v=A6eCfroj46I

Popular NDT videos 02 – Základné metódy NDT zvarov

https://www.youtube.com/watch?v=obYppwVjo8g

Popular NDT videos 03 – UT skúšanie ultrazvukom

https://www.youtube.com/watch?v=4btr3XImqaM

Popular NDT videos 04 – MT skúšanie magnetické a PT skúšanie kapilárne

https://www.youtube.com/watch?v=vyS7_RwISow

Popular NDT videos 05 – AE skúšanie akustickou emisiou a Skúšanie v stavebníctve

https://www.youtube.com/watch?v=_B2dDOkNU-o

Popular NDT videos 06 – NDT v parných elektrárňach

https://www.youtube.com/watch?v=RoZrfH-E0lU

Popular Nondestructive testing & Welding videos - 3200 videí

https://www.youtube.com/watch?v=CbCCbVrrRNE&list=PLaWjYpKVlGzINf7-x4va1xKTGip3LQ7cE

Kapilárna kontrola - Dye Penetrant Inspection

https://www.youtube.com/watch?v=xEK-c1pkTUI

Meranie výšky hladiny radarom

https://www.youtube.com/watch?v=VzRF4mkJlz8

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

Ing. Peter Žúbor, NDT LT ABC 3.st., ŠKS Piešťany, napsáno pro NDT Welding Bulletin, Prague

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 11.4. 2017