www.netesnosti.informacie.sk 
 


Linky na videá z Vákuovej techniky a NDT


Leak Testing Bubble method in vacuum SKS Piestany (part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=bmI3DXjB8F0

Leak Testing Bubble method in vacuum SKS Piestany (part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=V89sC3RR_1I

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=bu89bpYOz9U

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=OnX9wX7jrgA

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 3)

https://www.youtube.com/watch?v=2jWt6ocd4oE

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 4)

https://www.youtube.com/watch?v=zl47zmnUeeM

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 5)

https://www.youtube.com/watch?v=QbhDNIUwtKk

Leak testing Discharge tubes SKS Piestany (part 6)

https://www.youtube.com/watch?v=zeLxTrB_LPg

My Edited Video

https://www.youtube.com/watch?v=wrzs9zPwmeo

Evaporation thin films in high vacuum - 1978 SPŠE Piešťany

https://www.youtube.com/watch?v=QL_xFVwiS5c

Electron beam, experiments, completely 15.2.2008 SPŠE Piešťany

https://www.youtube.com/watch?v=APGzVKkd3l8

Electron beam, experiments, completely news - 15.2.2008 SPŠE Piešťany

https://www.youtube.com/watch?v=lAGPwXa-53A

Popular NDT videos 01 - skúšky zvarových spojov

https://www.youtube.com/watch?v=A6eCfroj46I

Popular NDT videos 02 – Základné metódy NDT zvarov

https://www.youtube.com/watch?v=obYppwVjo8g

Popular NDT videos 03 – UT skúšanie ultrazvukom

https://www.youtube.com/watch?v=4btr3XImqaM

Popular NDT videos 04 – MT skúšanie magnetické a PT skúšanie kapilárne

https://www.youtube.com/watch?v=vyS7_RwISow

Popular NDT videos 05 – AE skúšanie akustickou emisiou a Skúšanie v stavebníctve

https://www.youtube.com/watch?v=_B2dDOkNU-o

Popular NDT videos 06 – NDT v parných elektrárňach

https://www.youtube.com/watch?v=RoZrfH-E0lU

Popular Nondestructive testing & Welding videos - 3200 videí

https://www.youtube.com/watch?v=CbCCbVrrRNE&list=PLaWjYpKVlGzINf7-x4va1xKTGip3LQ7cE

Kapilárna kontrola - Dye Penetrant Inspection

https://www.youtube.com/watch?v=xEK-c1pkTUI

Meranie výšky hladiny radarom

https://www.youtube.com/watch?v=VzRF4mkJlz8

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2017.10.05 Seminár NDT LT Piešťany - Nové metódy pomocou He

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 20.12. 2017