www.netesnosti.informacie.sk 
 


SKÚŠANIE TESNOSTI ZVAROV SA NAJČASTEJŠIE VYKONÁVA POMOCOU VÁKUOVÝCH KOMÔROK

Jedná sa o lokalizačnú skúšku tesnosti s použitím penivého roztoku v prostredí vákua v uzavretej vákuovej komôrke.
Metóda skúšania tesnosti pomocou vákuových komôrok je popísaná v norme EN 1593:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúška netesnosti. Bublinková skúšobná metóda, článok 9.2.2.
Vlastnosti skúšobnej metódy pomocou vákuových komôrok sú popísané v EN 1779:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie tesnosti. Kritéria na voľbu metód a postupov, tabuľka A.2, metóda C.3. Rozhodujúcim kritériom je minimálny detekovateľný únik, ktorý je : qn~10-3 Pam3s-1.
Firma ŠKS Piešťany, IČO 30750555, ponúka kompletný sortiment pomôcok pre skúšku tesnosti pomocou vákuových komôrok:
- komôrky pre skúšanie tesnosti rovinných tupých zvarov, vyhotovenie štandard, max i mini
- komôrky pre skúšanie tesnosti kútových tupých zvarov vnútorných a vonkajších
- komôrky pre skúšanie tesnosti rohových tupých zvarov vnútorných a vonkajších
- komôrky pre skúšanie tupých zvarov na nádržiach s definovaným zakrivením
- atypické vyhotovenie vákuových komôrok podľa želania zákazníka
- upravené vákuové vývevy určené pre vytváranie vákua vo vákuových komôrkach
- vákuové ventily kombinované pre pripojenie a zavzdušňovanie vákuových komôrok
- penivé roztoky atestované (včítane bezpečnostných kariet)
- príslušenstvo : dosky s umelými netesnosťami, vákuové hadice, tesnenia, náhradné diely atď.


ŠKS PIEŠŤANY Tel., fax, záznam : IČO : 30750555
Ing. Peter Žúbor +421 033 – 76 232 97 DIČ : 1033145531
A. Dubčeka č.2 mobil GSM : IČ DPH : SK 1033145531
Piešťany 0903 438 325 Bankové spojenie :
92101 e : peter.zubor@nextra.sk SLSP, a.s., Piešťany
SLOVENSKO www.netesnosti.informacie.sk 048307925/0900
Dispozícia skúšky tesnosti pomocou vákuovej komôrky
Vákuové komôrky ploché na kontrolu tesnosti tupých rovinných zvarov s ručným ventilom
Rôzne vyhotovenia vákuových komôrok;
sme schopní vyrobiť akúkoľvek vákuovú komôrku podľa požiadaviek odberateľa
Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti tupých zvarov zvnútra nádrže;
nádrž s priemerom 3 m (typ BENKALOR)
Zaoblenie prísavnej plochy je možné upraviť podľa požiadaviek odberateľa.


Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti kútových zvarov, napr. na veľkoobjemových nádržiach na ropné produkty.
Uhol prísavných plôch je možné upraviť podľa požiadaviek odberateľa.
Rôzne vyhotovenia vákuových vývev pre vákuové komôrky.
Sortiment pomôcok ku skúšaniu zvarov s vákuovými komôrkami.


Vákuové komôrky a príslušenstvo (pdf, 1.42MB)

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2017.10.05 Seminár NDT LT Piešťany - Nové metódy pomocou He

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 20.12. 2017