Zoznam prieskumných území


Zoznam prieskumných území platných k 1. januáru 2002

Číslo: 23/2002-3w

Názov prieskumného územia
vyhradený nerast

Držiteľ prieskumného územia

Rozloha v km2

Doba platnosti rozhodnutia

Vyznačenie zmien

Viedenská panva
ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

1453,1

05.12.2001

zmena - predĺženie platnosti

Viedenská panva – juh

ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

191,0

05.05.2003

zmena - predĺženie platnosti

Košická kotlina – východ ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

67,3

17.06.2003

zmena - predĺženie platnosti

Bajerovce

ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

150,8

22.04.2003

zmena - predĺženie platnosti

Miková

ropa a horľavý zemný plyn

SPP, š.p., OZ - VVNP, Bratislava

8,1

10.06.2005

zmena - predĺženie platnosti

Koròa

ropa a horľavý zemný plyn

SPP, š.p., OZ – VVNP, Bratislava

154,6

12.09.2004

zmena č. 1 rozšírenie

zmena - predĺženie platnosti

Jarabá

Au, polymetalické rudy

EnviGeo, spol. s r.o., Banská Bystrica

6,3

14.04.2002

-

Horná Lehota

Au, Ag, Sb rudy

Prvá Kanadsko – Slovenská banská spoločnosť, spol. s r.o., Banská Bystrica

6,1

14.05.2002

-

 

Šivetice

keramické íly

Druhá Slovenská kaolínová spoločnosť spol. s r.o., Košice

1,5

14.04.2002

-

Michalová

živce

Kerko, a.s., Košice

6,4

14.04.2002

-

Kežmarok

ropa a horľavý zemný plyn

VVNP, spol. s r.o., Bratislava

791,8

28.12.2002

-

Žarnov

blokovo dobývateľné a leštiteľné vápence

Montana, spol. s r.o., Košice

2,0

14.10.2002

-

Hnilec

živce

Novoker, a.s., Lučenec

0,89

19.05.2002

-

Bardejov

ropa a horľavý zemný plyn,

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Slogold - Slovakia, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

453,5

24.09.2003

-

Kremnica – okolie

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Kremnica – Gold, a.s., Banská Bystrica

59,72

23.06.2002

zmena č. 1 – zmenšenie

zmena č. 2 – zmenšenie

Námestovo

ropa a horľavý zemný plyn,

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Slogold – Slovakia, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

327,6

28.07.2003

-

Turzovka

ropa a horľavý zemný plyn,

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy

Slogold – Slovakia, spol. s r.o., Spišská Nová Ves

320,9

19.08.2003

 

Medzibrod

Au, Sb rudy

EnviGeo, spol. s r.o., Banská Bystrica

27,5

28.12.2002

-

Kráľovský Chlmec

ropa a horľavý zemný plyn

Maseva Gas, spol. s r.o., Košice

849,7

03.09.2002

-

Východoslovenská nížina I.

ropa a horľavý zemný plyn

Nafta, a.s., Gbely

1359,8

21.07.2003

-

Brehov

Au, Ag, Pb, Zn, Cu rudy, živce

RNDr. Obernauer, CSc., Bratislava

1,8

03.03.2002

-

Šajdíkove Humence

sklárske a zlievárenske piesky

Ing. Maljkovič – JUMA, Bratislava

4,0

30.03.2002

-

Pukanec

Au – Ag rudy

Golden Regent Resources – Slovakia, spol. s r.o., Banská Bystrica

2,4

25.04.2004

-

Prešov – Vyšné žliabky

kamenná soľ

Solivary, a.s., Prešov

1

25.04.2004

zmena

Tomášovce

keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce

Kerko, a.s., Košice

3,96

25.04.2003

-

Rudník

živce

Kerko, a.s., Košice

0,8

19.06.2002

-

Radošina

kovy a prvky vzácnych zemín, živce, sľuda, kremeò

Kaorud, spol. s r.o., Košice

4,15

18.12.2003

-

Beckov – Zelená voda

termálne podzemné vody

Adrea Slovakia, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

4,8

25.09.2004

zmena – rozšírenie

Vígľašská Huta – Kalinka

Au rudy

Rhodes Slovakia, spol. s r.o., Rajecké Teplice

26,34

04.10.2004

-

Radošina

kovy, vzácne zeminy, živce, sľuda, kremeò

Kaorud, spol. s r.o., Košice

4,153

18.12.2003

-

Chorváty

vápenec

Betox, spol. s r.o., Košice

0,499

12.06.2005

-

Hnilec

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Geo, spol. s r.o., Nitra

0,94

11.07.2005

-

Hnúšťa

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Dom Steiner, spol. s r.o., Bratislava

 

19.07.2005

-

Kamienka

minerálna stolová voda

Montana, spol. s r.o., Košice

0,992

13.08.2005

-

Kokava nad Rimavicou

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Dom Steiner, spol. s r.o., Bratislava

18,5

23.07.2005

-

Čierny Balog

Au, Ag, Pt, Pd, Ta, vzácne zeminy a polymetalické rudy

Dom Steiner, spol. s r.o., Bratislava

2,89

04.09.2005

-

Hloža - Podhorie

vápenec

Považská cementáreò, a.s., Ladce

0,3

01.10.2005

-

Cífer

horľavý zemný plyn

E Invest Slovakia, spol. s r.o., Bratislava

21,2

05.11.2005

-

Fiľakovo

minerálne stolové vody

Rhodes - Slovakia, spol. s r.o., Rajecké Teplice

0,0866

20.11.2005

-

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325