Korňanský ropný prameň


V PETROL magazíne č. 2/2003 sme informovali našich čitateľov o rope v dedinke Miková v okrese Stropkov na východnom Slovensku. Tu sa ťažila ropa z hlbinných vrtov od roku 1890. Mnohí z nás však nevedia, že na Slovensku máme i povrchový výver ropy, ktorý sa nachádza pri dedine Korňa.

Obec Korňa leží v časti chránenej krajinnej oblasti Kysuce, 20 km od Čadce. Mierne zvlnené chrbty Javorníkov ponúkajú nádherné výhľady na okolitú krajinu.

Korňa je typická kopaničiarska obec, siahajúca až na hrebeň moravsko - sliezskych Beskýd. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke je prenesená drevená kornianska krčma.

Na východnom okraji obce v blízkosti osady Muchovci sa nachádza ojedinelý európsky unikát - prirodzený povrchový výver ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu, vyhlásený za chránený prirodzený výver.

Význam tohto ropného prameňa zvyšuje skutočnosť, že sa zachoval ako jediný z niekoľkých ďalších (Papradno, Olešná, Turzovka) a stáva sa tak jedinou atrakciou svojho druhu na Slovensku.

Korňanský ropný výver bol podľa miestnej poveste objavený pytliakom Žúborom, ktorý do neho zapadol pri prenasledovaní lesnej zvery. Písomný doklad z roku 1624 potvrdzuje, že „za Turzovkou“ v lesoch vyviera „čierna voda“, ktorú chodia piť v noci čerti z okolitých hustých lesov.

Korňanský ropný prameň bol v roku 1973 a opätovne v roku 1984 vyhlásený za prírodnú pamiatku (idetif. číslo 314).

O tomto unikáte nám starosta Korne J. Tomašík povedal : „Ropný výver - to je naša rarita. Máme ropný vrt a od neho kúsok ďalej vyviera ropný prameň. Pred, počas prvej svetovej vojny a až do roku 1921 sa u nás ťažila ropa. Nie veľa, ale ťažila. V súčasnosti je ložisko ťažobne nerentabilné. Vrt má håbku 1 500 metrov, od sedemsto metrov smerom hore je plyn, dolná časť siahajúca po túto hranicu je zabetónovaná. Už pred dvomi rokmi sa mal vrt vyčistiť, aby sa zistilo, aké množstvo plynu sa dole nachádza, či je rentabilné ťažiť ho.” Zatiaľ sa nedeje nič. Vrt je v uzamknutej ohrade, opustený. Škoda, pretože pre obec je svetielkom nádeje. „Ak sa potvrdí dostatočné množstvo plynu v jeho håbke, mohla by sa uskutočniť plynofikácia obce a to skôr než v roku 2004“, uzatvára starosta J. Tomašík.

(mn)

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325