2004 - Seminár NDT-LT a vstup do EÚ


Príspevky účastníkov

Ing, Peter Žúbor
ŠKS Piešťany, SR

Prehľad noriem STN (ČSN) súvisiacich so skúškami tesnosti (nepriepustnosti) objektov s obsahom nebezpečných látok (*.pdf, 174kB)

Ing. Václav Jandura
ATG s.r.o., ČR

Vizuální kontrola (*.pdf, 264kB)

Ing. Milan Zaťko
SlovaTest spol. s r.o., Bratislava, SR

Meranie hrúbok stien zásobníkov a potrubných rozvodov jednoúčelovými ultrazvukovými hrúbkomermi (*.pdf, 94kB)

Dipl. Ing. Zsolt Rónafalvi
CORROCONT Budapest, Maďarská republika
Ing. Štefan Zachar
CORROCONT Slovakia s.r.o., Komárno, SR

Nedeštruktívna diagnostika nádrží a potrubí (*.pdf, 250kB)

Filip Lisec
Tevak spol. s r.o, Praha, ČR

Zkoušky těsnosti měřící a vakuovou technikou firem Leybold vacuum a Inficon (*.pdf, 192kB)

 

Spoločná fotografia účastníkov semináraJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325