2005 - Seminár NDT-LT a vodný zákon


Dokumenty na stiahnutie

Zoznam účastníkov seminára (*.pdf, 132KB)

Uznesenie seminára (*.pdf, 103KB)

Príspevky účastníkov

Ing, Peter Žúbor
ŠKS Piešťany, SR

Vodný zákon a defektoskopia (*.pdf, 175kB)

Ing. Václav Jandura
ATG s.r.o., ČR

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť defektoskopie (*.pdf, 267kB)

Ing. Pavel Gabriška
SS NDT Bratislava, SR

Nová európska norma na meranie hrúbky ultrazvukom - EN 14127 (*.pdf, 346kB)

Ing. Pavol Kučík
SlovCert s.r.o, Bratislava

Nové trendy zisťovania korozívneho napadnutia objektov na uskladnenie a transport nebezpečných látok (*.pdf, 923kB)

Ing. Pavol Višňovský
ŠKS Piešťany, SR

Prehľad nových európskych noriem zo zvárania (*.pdf, 1.83MB)

Ing. Peter Žúbor, PhD.
Ing. Roman Koleňák, PhD.

Kam kráčaš defektoskopia? Súčasný stav vo vysokoškolskej výuke na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava (*.pdf, 175kB)

 

Spoločná fotografia účastníkov semináraJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325