2007 - Seminár NDT-LT a nová technika


Dokumenty na stiahnutie

Zoznam účastníkov seminára (*.pdf, 117KB)

Príspevky účastníkov

Ing. Mária Kelbelová
SIŽP, ÚÚIOV Bratislava

O chrana vôd pred znečisťovaním nebezpečnými látkami (*.pdf, 131kB)

Ing. Miloslav Procházka
TEDIKO, Chomutov, ČR

Koroze pod izolací - CUI

Dokument 1 (*.pdf, 641kB) | Dokument 2 (*.pdf, 1.03MB) | Dokument 3 (*.pdf, 3.81MB)

Ing. Pavel Gabriška
SS NDT Bratislava, SR

Prehľad nových noriem STN EN (ČSN EN) súvisiacich s NDT (*.pdf, 184kB)

Ing. Peter Žúbor
ŠKS Piešťany

Určenie doby skúšky tesnosti SO v súlade s normou STN (ČSN) 75 3415 (*.pdf, 110kB)

Ing. Ján Drábus
AFRISO, Praha, ČR

Prístroje firmy AFRISO, SRN – prístroje pre diagnostiku na čerpacích staniciach pohonných hmôt (*.pdf, 789kB)

Ing. Jiří Svoboda
TMV SS, Praha, ČR

Termovízia

Dokument 1 (*.pdf, 393kB) | Dokument 2 (*.pdf, 1.51MB) | Video 1 (*.wmv, 22.0MB) | Video 2 (*.avi, 7.37MB)

Ing. Andrej Kučík
SlovCert, Bratislava

Vodíkový detektor netesností – nová technika v oblasti zisťovania tesnosti

Dokument 1 (*.pdf, 525kB) | Dokument 2 (*.pdf, 128kB)

Ing. Peter Žúbor
ŠKS Piešťany

Vodíkový detektor netesností - teoretický princíp činnosti (*.pdf, 141kB)

Ing. Ivan Ščasný
ATG Slovakia, Trenčín

Požiadavky na kontrolu potrubí pomocou RVI (endoskopia).- PRÍSPEVOK NEDODANÝ

Doc.Ing. Zbyněk Hůlek, CSc.
Pfeiffer Vakuum Praha, ČR

Héliové testy a ich aplikácie v hromadnej výrobe

Dokument 1 (*.pdf, 583kB) | Dokument 2 (*.pdf, 891kB) | Dokument 3 (*.pdf, 442kB)

Filip Lisec
TEVAK, Praha, ČR

Skúšanie tesnosti héliovými hľadačmi typu Inficon Protec P3000 a Inficon Ecotec E3000 (*.pdf, 1.79MB)

Ing. Milan Zaťko
Technická diagnostika, Pezinok

Problémy pri meraní hrúbok zásobníkov a potrubných systémov

Dokument 1 (*.pdf, 94kB) | Dokument 2 (*.pdf, 190kB)

Ing. Pavel Gabriška
NT – Nové technologie, Praha, ČR

Ultrazvukové väzobné prostriedky (*.pdf, 144kB)

Ing. Peter Žúbor, PhD.
Ústav materiálov, MTF STU Trnava

Aplikácia metód nedeštruktívneho skúšania v záverečných prácach študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na STU MTF v Trnave (*.pdf, 354kB)

 

Spoločná fotografia účastníkov semináraJoomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325