Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712


Norma STN EN ISO 9712:2012 Nedeštruktívne skúšanie - Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania

Čl. 7.4 Požiadavky na kvalitu zraku - všetky stupne

Kandidát musí predložiť písomný doklad o uspokojivej kvalite zraku v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

  1. videnie na blízko musí umožniť čítať minimálne Jaegerov test číslo I alebo text písaný písmom Times Roman N 4,5 alebo ekvivalentné písmená (s veľkosťou 1,6 mm) vo vzdialenosti nie menej ako 30 cm jedným okom alebo oboma očami, buď s korekciou alebo bez korekcie;
  2. farebne videnie musí byť dostačujúce na to, aby kandidát rozoznal a odlíšil kontrast medzi farbami alebo odtieňmi sivej, používanými v príslušnej metóde NDT podľa špecifikácie zamestnávateľa.

Certifikačný orgán môže zvážiť nahradenie požiadaviek v a) primeranou zhodnou alternatívou.
V nadväznosti na certifikáciu, skúšky zrakovej ostrosti sa musia vykonávať raz ročne a overovať zamestnávateľom.

Tu nájdete jednoduchú kontrolu zraku.

© 2019 NETESNOSTI.INFORMACIE.SK | Ing. Peter Žúbor, vedúci ŠKS Piešťany, NDT LT ABC 3. stupeň | tel.: +421 903 438 325